Rodičem jinak – organizace pro pěstouny v Blansku

Od 01.07.2022 funguje v Blansku organizace zaměřená zejména na spolupráci s pěstounskými rodinami s názvem Rodičem jinak z. s. Kancelář spolku je na adrese Svitavská 500/7, Blansko (tzv. „zámeček“). Spolek Rodičem jinak má dva zaměstnance, kteří pracují i v terénu.

Konkrétní činností spolku je převážně tzv. doprovázení pěstounských rodin, tedy obecně činnosti, které souvisí s podporou pěstounských rodin na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, kterou mají pěstouni nebo osoby pečující povinnost uzavřít ať už s úřadem obce s rozšířenou působností, krajským úřadem nebo nejčastěji právě s pověřenou osobou, tedy nestátní neziskovou organizaci.

Spolek Rodičem jinak rozšiřuje nabídku místních organizací a sociálních služeb, které se zaměřují na rodiny s dětmi. V regionu celého okresu Blansko doposud taková organizace chyběla, takže pěstouni museli vyhledávat doprovázející organizace mimo region. Kromě podpory pěstounských rodin a poskytování výchovné a poradenské činnosti podporuje Rodičem jinak z. s. také volnočasové aktivity dětí, poskytuje základní sociální poradenství a poradenství v oblasti náhradní rodinné péče a vyvíjí osvětovou a vzdělávací činnost.

Kontakty:

Rodičem jinak, z. s.
Svitavská 500/7
678 01 Blansko

tel.: 773 735 995, 773 724 154

www.spolekrodicemjinak.cz
www.facebook.com/rodicemjinak