PŘÍSPĚVKY, POMŮCKY

Jaké existují příspěvky pro osoby se zdravotním postižením?

O dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodují Krajské pobočky Úřadu práce.

Kontakt:

Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Brně

Kontaktní pracoviště Blansko

Vodní 1992/9, 678 01 Blansko 1 

Formuláře jsou dostupné ZDE

*

Jak mohu získat kompenzační pomůcku?

Některé pomůcky k překonání zdravotního postižení hradí zdravotní pojišťovna nebo na ně přispívá krajská pobočka úřadu práce České republiky

  • Příspěvek ÚP neposkytuje, pokud potřebnou pomůcku propůjčuje, částečně nebo plně hradí zdravotní pojišťovna.
  • Každá zdravotní pojišťovna má svůj seznam, ve kterém jsou vyjmenovány pod jednotlivými kódy pomůcky, které pojišťovna hradí plně nebo částečně.
  • Poukaz na zdravotní pomůcky vypisuje odborný lékař a následně schvaluje pojišťovna. Je vhodné před návštěvou lékaře zajít do prodejny zdravotnických potřeb a vybrat si vyhovující pomůcku. Zjistíte zde také, která z pomůcek je hrazena a kód pomůcky pro zdravotní pojišťovnu. Předpis poukazu tak bude i pro lékaře jednodušší.
  • Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytuje krajská pobočka Úřadu práce České republiky.
  • Na některé pomůcky (stropní zvedací systém, schodišťové plošiny, schodolez) není poskytován příspěvek, tyto pomůcky jsou krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky zapůjčovány.

Půjčovny kompenzačních pomůcek:

Oblastní charita Blansko
Sadová 2, Blansko, tel. 516 410 825
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
Čapkova 6, Blansko, tel. 774 170 687
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
K. J. Mašky 2, Blansko, tel. 516 410 595, 607 205 008
Český červený kříž
Sadová 2, Blansko, tel. 516 418 624
Městská správa sociálních služeb Boskovice
Mánesova 47, Boskovice, tel. 516 455 420, 606 714 995