Přípomínkování komunitního plánu

Dnešním dnem je zahájeno připomínkovací řízení 3. Komunitního plánu sociálních služeb Blansko 2013 – 2016, které potrvá do 31. 10. 2012.

Komunitní plán Blansko 2013 – 2016

 Připomínky je možné doručit:

  • emailem na kourilova@blansko.cz, komunitniplanovani@blansko.cz
  • poštou nebo osobně na: MěÚ Blansko, odbor sociálních věcí
  •                                       Centrum pro podporu komunitního plánování
  •                                       nám. Republiky 1, 678 01 Blansko.
  • Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Kouřilová

 V tištěné podobě je dokument k dispozici na výše uvedené adrese, kancelář č. 136, v elektronické potom na webových stránkách www.kpss-blansko.cz.

  Připomínkovací formulář: připomínkovací formulář 2012 – doc

                                      připomínkovací formulář 2012 – pdf

Vypořádání připomínek

 Každá písemná připomínka podaná na připomínkovacím formuláři bude evidována, vyhodnocena a zpracována.

  • připomínky, které vyžadují obsahový zásah, budou komplexně řešeny po skončení připomínkovacího řízení – na jednání řídící skupiny 31.10.2012
  • připomínky, které se týkají formální či jazykové korektury, budou zapracovány průběžně