Pracovní skupiny v měsíci březnu 2014

Setkání pracovních skupin v měsíci březnu 2014:

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením

19.03.2014 – ve 14 hod – nám. Republiky 1, Blansko,, kancelář č. 30 (přízemí)

Pracovní skupina Mládež a rodina v krizi

20.03.2014 – v 9:30hod – nám. Republiky 1, Blansko, kancelář č. 30 (přízemí)