Pracovní skupiny se sejdou v září

V průběhu měsíce září se sejdou členové pracovních skupin komunitního plánování.

*

Plánované termíny:

PS Senioři a Osoby se zdravotním ostižením – středa 2. září 2015

PS Mládež a rodina v krizi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením – středa 9. září 2015

Program, přesný čas a místo konání budou upřesněny v průběhu měsíce srpna.

*

Tímto zveme ty, kteří se zajímají o problematiku sociálních služeb, zejména uživatele či jejich blízké či zástupce z obcí na Blanensku, aby s námi přišli o svých potřebách a možnostech diskutovat. Můžete se zúčastnit jako host nebo se stát plnohodnotným členem některé z pracovních skupin. Jednací a Organizační řád jsou ke stažení v sekci „Dokumebty ke stažení“ dole. Součástí Organizačního řádu je Přihláška do pracovní skupiny.