Pozvánka

logo-poradny-transparent

Týden pro rodinu v ČR s mottem

„Rodina – tým pro život“

Rodinný svaz ČR vyhlašuje 14. ročník Týdne pro rodinu

07. – 15. května 2022

www.tydenprorodinu.cz

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Údolní 8, 678 01 Blansko, tel: 516 413 524, 775 870 667
poradna@blansko.cz, www.blansko.cz/poradna

pořádá při této příležitosti

Den otevřených dveří:

11. května 2022 od 10:00 do 16:30 hod

V rámci Dne otevřených dveří máte možnost seznámit se s činností a s nabídkou poskytovaných služeb.

Den otevřených dveří je určen široké veřejnosti.

Za pracovníky poradny Vás zve

Mgr. Ing. Helena Janíková – vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy