Pozvánka – nízkoprahový klub pro děti a mládež

Blanenský Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC připravil pro laickou i odbornou veřejnost Den otevřených dveří spojený s výstavou výtvorů vzniklých na happeningu StreetArt Jam, který se konal na začátku září. Dveře klubu PVC se otevřou od 13:00 do 16:00 hodin v pondělí 21. září 2015.

Cílem Týdne nízkoprahových klubů, který proběhne ve dnech 21.-27. září 2015 je upozornit na práci a význam nízkoprahových zařízení, která vyplňují bílé místo mezi společností a dospívajícími.

V průběhu roku je NZDM v Blansku (klub PVC) otevřen čtyřikrát týdně, a to od 14:00 do 19:00 hodin. V loňském roce činila průměrná návštěvnost klubu 32 dospívajících denně, za rok se v centru objeví až 460 mladých tváří. Vedle poradenství o běžných obtížích v dospívání (problémy ve škole či s rodiči, partnerské vztahy, vztahy v partě, peníze, drogy) je v klubu realizován program specifické sociální prevence pro dívky týkající se otázek sexu, partnerských vztahů a gynekologické problematiky, dále specifická prevence drogových závislostí, násilí a základy první pomoci.

Nízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik.

Nízkoprahové kluby jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky, místem pro vlastní aktivity (např. zkoušku kapely, tvorbu vlastních webových stránek, zorganizování turnaje ve stolním fotbale, půjčení si sportovního vybavení).

Kontakt:
Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel: 516 410 621, Robert Hořava, vedoucí: 777 916 283
e-mail: nzdm.blansko@podaneruce.cz,www.pvcklub.podaneruce.cz