Pozvánka na Mezinárodní seminář

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zve na

Mezinárodní seminář k výročí 80 let případové sociální práce v České republice,

který se uskuteční 19. – 20. 5. 2015 v Praze.

Záštitu nad Mezinárodním seminářem převzala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier.

První den proběhne odborná konference s příspěvky věnujícími se tématům: Historie případové práce v České a Slovenské republice, Sociální poradenství v České a Slovenské republice a Profese sociálního pracovníka, které přednesou experti na danou problematiku. Večerní program proběhne v prvorepublikovém duchu.

Druhý den budou pro účastníky připraveny dva paralelně probíhající workshopy, které si vyberou podle svých preferencí v přihlašovacím formuláři. Tématy workshopů jsou historie sociální práce a dobrá praxe sociální práce v ČR.

Mezinárodní seminář je určen pro sociální pracovníky vykonávající svou činnost mimo hlavní město Prahu a přihlásit se mohou max. 2 osoby za organizaci. Kapacita semináře je omezena.

Přihlašovací formulář naleznete na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/1dYLzwYXvKDFHFsIx1VGDT9FTwzvuB1tPoRRotjVtAfs/viewform

 Bližší informace o semináři naleznete na adrese:

http://www.mpsv.cz/cs/20945

 Termín přihlášení je do 13. 5. 2015. Potvrzení o účasti obdržíte na Vámi uvedený e-mail do 14. 5. 2015 společně s dalšími informacemi týkající se semináře (přesné místo konání, podmínky k proplacení cestovného,…).

  1. Pozvánka Mezinárodní seminář
  2. Program mezinárodní seminář

Tato akce je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/04.00015, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Účast na semináře je zdarma.

logo_menší_colour