Pozvánka na jednání pracovní skupiny

P O Z V Á N K A

srdečně zveme členy pracovních skupin Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Mládež a rodina v krizi na setkání, které se bude konat dne:

 09. 09. 2015 (středa) od 14.00 h

 Program:

  •  projednání Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2016
  • opatření a aktivit pro Akční plán sociálních služeb pro rok 2016
  • průběžné hodnocení realizace opatření v roce 2015
  • financování sociálních služeb v roce 2016 – připravovaný dotační program
  • Metodika financování sociálních služeb z rozpočtu Města Blansko.

Místo konání: Městský úřad Blansko, nám. Republiky 1, v malé zasedací místnosti – 1. patro

Mgr. Bc. Ivana Kouřilová, koordinátorka KPSS