POTŘEBUJI ODVÉZT / DOPROVODIT K LÉKAŘI

  • Potřebujete k lékaři?
  • Potřebujete pomoc, abyste se mohli k lékaři vypravit?
  • Potřebujete doprovod na cestu k lékaři?
  • Potřebujete zavézt k lékaři?

Pomoci Vám může na základě uzavřené smlouvy poskytnou pečovatelská služba:

Pečovatelská služba města Blansko, nám. Republiky 1, Blansko, tel. 516 775 507, mail: pecovatelska@blansko.cz

Charitní pečovatelská služba, Sadová 2, Blansko, tel. 516 410 825, mail: chps.blansko@charita,cz

Pečovatelská služba Českého červeného kříže, Sadová 2, Blansko, tel. 732 153 307, mail: blansko@cervenykriz.eu

Pečovatelská služba města Adamov, Pod Horkou 2, Adamov, tel. 516 499 624, mail: social@adamov.cz