Pěstounská péče – týká se i mne?

Městský úřad Blansko a občanské sdružení TRIALOG pořádají pro širokou veřejnost besedu na téma

*

Pěstounská péče – týká se i mne?

*

Beseda se uskuteční v pondělí 8. dubna 2013 od 16hod ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1

*

Informační leták zde