Jihomoravský kraj představí Akční plán pro rok 2019

Jihomoravský kraj zve zájemce k veřejnému představení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2019, které se uskuteční v pátek 6. dubna 2018 v 9.00 hod. v místnosti č. 037 v budově

Světový den porozumění autismu

V prosinci roku 2007 členové OSN rozhodli, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu. Autismus je celoživotní postižení, kdy je narušena komunikace, představivost a sociální oblast. V souladu s Mezinárodní konvencí

Pozvánka na akci – „Žít život s duševní nemocí je možné“

Práh jižní Morava, z.ú. zve na destigmatizační akci, která se bude konat v úterý 3. dubna v 17.30 v Kině Blansko. Promítání tří krátkých filmů o lidech s diagnózou duševního onemocnění. Laco, Martin a Milada nastíní,

Výsledky dotačního řízení pro rok 2018

Zastupitelstvo města Blansko projednalo a schválilo na svém 17. zasedání konaném dne 27.02.2018 žádosti o dotace pro poskytovatele sociálních služeb.  Výsledky dotačního řízení 2018 Dotace byly projednány v souladu s Dotačním programem 

Jihomoravský kraj zahájil zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2019

Základní podmínkou plánování sociálních služeb je zapojení širokého okruhu lidí a výměna informací s veřejností. Veřejnost je do procesu plánování a o probíhajícím dění v konkrétní oblasti informována ze strany obcí s

Zastupitelstvo města Blansko schválilo Komunitní plán na období 2018 – 2020

Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2018-2020 vznikl ve spolupráci sociálních pracovníků odboru sociálních věcí se zástupci neziskových organizací a zástupci některých obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, kteří se aktivně

MPSV otevřelo kontaktní místo pro politiku stárnutí

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo počátkem září v Brně, v městské části Řečkovice a Mokrá Hora, kontaktní místo pro seniory v Jihomoravském kraji. Poradenské a konzultační služby poskytuje v rámci projektu

Vyhlášení Dotačního programu na financování sociálních služeb na rok 2018

Rada města Blansko vyhlašuje dotační program pro rok 2018 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“   Žádost

Vypořádání dotace za rok 2016

Vážení příjemci dotací, v souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Blansko na poskytování sociálních služeb, v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“

Charita nabízí v mrazivých nocích „teplou židli“

Oblastní charita Blansko nabízí možnost přečkání mrazivých nocí  (noční teploty pod -10 stupňů) na Komenského 19 (naproti kostelu na starém Blansku).  Tato pomoc je pro ženy a muže bez přístřeší. Noc mohou