Světový den sociální práce

Mezinárodní federace sociálních pracovníků vyhlásila na 15. března 2016 Světový den sociální práce. Cílem světového dne sociální práce je podpořit společnosti, komunity i pomáhající odborníky v organizaci aktivit směřujících k rozvoji dobrého

Domov pro seniory v Černé Hoře – volné místo

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru pracovníky v sociálních službách – přímá obslužná péče jako zástup za dlouhodobě nemocné zaměstnance. * Písemné žádosti s přiloženým životopisem a kontaktními

Novoroční sbírka šatstva

Domov OLGA vyhlašuje Novoroční sbírku zimního šatstva pro lidi v nouzi. Sbírka probíhá od pondělí 4. ledna do pátku 8. ledna 2016. V tyto dny mohou občané přinést nepotřebné zimní ošacení do

APSS ČR vydala brožuru Chci zůstat doma

APSS ČR vydala brožuru Chci zůstat doma určenou zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či

Domov pro seniory Černá Hora – Poděkování všem, kteří nám pomáhají

Uživatelé a zaměstnanci Domova pro seniory Černá Hora upřímně děkují všem, kteří pomáhají naplňovat naše poslání a společně s námi usilují o zkvalitnění poskytované péče, kulturního či zájmového vyžití našich seniorů. Podporujete

Upozornění ÚP – výměna průkazů OZP

Upozornění ÚP ČR: Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní,

Domov Olga otevřel Kafárničku

Domov OLGA otevřel ve svém obchůdku Karitásek, na ulici L. Janáčka 15 v Blansku, novou Kafárničku jako další integrační-terapeutickou aktivitu, na které se podílejí jeho zdravotně postižení klienti. V rámci Kafárničky připravují

Upozornění na zrušení úředních hodin

Dovolujeme si upozornit na zrušení úředních hodin oddělení sociálních služeb a Centra pro podporu komunitního plánování Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, a to v týdnu  od 16.11.2015 do 20.11.2015 V případě

Dotace – Město Blansko

Rada města Blansko vyhlašuje dotační program „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“   Žádost lze podávat v

Pozvánka – Den otevřených dveří v Černé Hoře

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace Vás srdečně zve na Dny otevřených dveří, které jsou pořádány v rámci Týdne sociálních služeb ve dnech 9. – 10. října 2015 *