Organizace Práh jižní Morava, z.ú., Terénní tým Blanensko má od 1.4.2019 nový projekt „Zvládneme to“

Duševní potíže často propukají v mladém věku, například příznaky závažných duševních nemocí jako je schizofrenie nebo deprese se mohou objevit už kolem 15-16 let. Z provedených výzkumných studií se ukazuje, že pokud podpora přijde včas, tak je možné příznivě ovlivnit další průběh duševního onemocnění.

Projekt „Zvládneme to“ je zaměřený na mladé lidi ve věku 15-25 let s psychickými problémy, kteří bydlí na území MAS Moravský kras. V rámci projektu podpoříme mladé lidi při zvládání psychických potíží, aby se udrželi ve vzdělávacím procesu, případně jim pomůžeme při přechodu do zaměstnání. Součástí práce našeho týmu je také podpora jejich blízkých (rodiče, sourozence) prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích aktivit. Jako užitečné se nám jeví rozvíjet spolupracující síť profesionálů (pedagogů, psychologů, pediatrů, praktických lékařů), kteří by se spolu s námi zaměřili na vyhledání potřebných mladých lidí a nabídnutí jim komplexní podpory. Budeme také organizovat workshopy na středních a základních školách a pomáhat mladým lidem udržet se ve školním kolektivu. Součástí našeho týmu je také psycholog a peer konzultant – člověk s vlastní zkušeností duševní nemoci. Projekt bude končit 31.3.2022

Kontakt na pracoviště Práh jižní Morava z.ú., Terénní tým Blanensko, Svitavská 1b, Blansko 678 01

Tel.: 605 992 243, e-mail: blanensko@prah-brno.cz

prah-letak-zvladneme-to-v2

Projekt „Zvládneme to“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009701

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Práh_LOGA_EU_MAS_PRAH