NEMÁM KDE BYDLET

Při ztrátě bydlení a v nepříznivé sociální situaci je možné využít služeb:

Senioři a osoby se zdravotním postižením, kterým stávající bydlení vzhledem ke zdravotnímu stavu nevyhovuje, mohou požádat o byt v Domě s pečovatelskou službou nebo o bezbariérový byt. Informace ZDE

V případě, že se ocitnete v nepříznivé situaci, můžete se přijít poradit na Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, nám. Republiky 1, Blansko, tel. 516 775 210, mail: kaldova@blansko.cz.

Při hledání bydlení Vám dále mohou pomoci:

*

Co Vám služby mohou nabídnout, pro koho jsou určeny a kde je najdete?

Noclehárna – Luční 10, Blansko, tel. 516 410 467, mail: nocleharna.blansko@charita.cz

Noclehárnu v Blansku mohou využít muži bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožujících zdraví či život, muži ve stavu hmotné či sociální nouze, bez zázemí, se špatným zajištěním základních životních potřeb

Na noclehárně se platí poplatek zahrnující zapůjčení čistého nočního prádla, lůžkovin, mýdla, ručníku a potřeb na holení, praní a další provozní náklady. Poplatek činí v současné době 40 Kč za noc.

Další kontakty na organizace v Brně:

  • Noclehárna Armády spásy, Mlýnská 25, Brno, tel. 543 212 530, mail: reditel.cssjk@armadaspasy.cz
  • Noclehárna pro lidi bez domova – služby pro muže a ženy, Bratislavská 58, Brno, tel. 545 210 416, mail:  ad.brno@charita.cz

 -

Krizová pomoc Centrum PRO Blansko – Sladkovského 2b, Blansko, tel. 516 411 400, mail: kpcentrum.blansko@charita.cz

Posláním sociální služby Krizová pomoc při Centru „PRO“ Blansko je poskytnout krátkodobé bezplatné ubytování a podporu lidem a rodinám, kterým jejich aktuální životní situace neumožňuje zůstat v jejich dosavadním prostředí.

-

Azylový dům pro matky s dětmi

Azylové domy pro matky slouží především ženám s dětmi  a  ženám ohroženým domácím násilím bez věkového omezení. Jedná se o zařízení s celoročním provozem a úhrada za poskytované služby zahrnuje pouze základní režijní náklady.

Zpravidla poskytují: ubytování, nezbytnou materiální pomoc, doprovod na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Kontakty:

-

Sociální bydlení pro osamělé rodiče s dětmi

žádosti vyřizuje Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, nám. Republiky 1, Blansko, tel. 516 775 210, mail: kaldova@blansko.cz.