MPSV otevřelo kontaktní místo pro politiku stárnutí

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo počátkem září v Brně, v městské části Řečkovice a Mokrá Hora, kontaktní místo pro seniory v Jihomoravském kraji. Poradenské a konzultační služby poskytuje v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň (dále Politika stárnutí na krajích) následujícím skupinám:

  1. Veřejnost, senioři i jejich rodinní příslušníci se zde mohou poradit o různých tématech, které provází stárnutí. Především mohou řešit své životní situace nebo konzultovat postupy podpory, které se jim již od státu dostaly.
  2. Představitelé městských částí, obcí a měst mohou s odborníky probrat, jak co nejlépe pečovat o seniory ve své obci. Dozvědí se, jaké minimální potřebné zázemí by měla obec nejstarší generaci poskytnout nebo jak získat dotaci na realizaci nových nápadů pro zlepšení života seniorů. Informovat se mohou také o možnostech zapojení obce do různých tuzemských soutěží v oblasti práce se seniory nebo se nechat inspirovat dobrými příklady z praxe. Případně zde mohou hledat spolupracovníky k realizaci svých projektů.
  3. Zaměstnavatelé i neziskové organizace zde naleznou konkrétní tipy, jak pracovat s lidmi ze starší generace a jak nejlépe využít jejich potenciál. Případně jak nastavit personální agendu s ohledem na seniory a jak pro ně vytvořit vhodné pracovní podmínky.
  4. Dobrovolníci z řad seniorů jsou zde velmi vítáni! Ti, kteří by měli zájem zapojit se jak do projektu Politika stárnutí na krajích, tak i Ti, kteří nabízí svoje znalosti, dovednosti i schopnosti pro své spoluobčany-seniory v různých oblastech.
  5. Obrátit se na poradenské místo mohou i neformální pečovatelé, senioři, kteří se cítí být ohroženi sociálním vyloučením, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice..

Pro poradenství a konzultaci využijte mobilní či e-mailový kontakt, osobní schůzky se poskytují obvykle v pondělí a ve středu po předchozím objednání.
Adresa a kontakty:
Dana Žižkovská
krajská koordinátorka pro Jihomoravský kraj
mobil: +420 770 11 65 65
e-mail: dana.zizkovska@mpsv.cz
kancelář: Terezy Novákové 62 a, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00
www.mpsv.cz

 Logo EU