Milostivé léto II

Milostivé léto II

– mělo by začít 1. 9. 2022 a skončit 30. 11. 2022

– umožní lidem zbavit se vymáhaných dluhů, které jsou v exekuci u veřejných institucí a státních či polostátních firem tím, že zaplatí jen původní dlužnou částku a k tomu 1 815 Kč exekutorovi. Odpustí se jim penále, úroky a další poplatky, čímž dlužníci mohou ušetřit až desetitisíce korun.

*
Co pro to musí dlužník udělat?

– bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o uhrazení dluhu podle pravidel milostivého léta

– zeptá se svého exekutora na výši dlužné částky, kterou mu ještě zbývá uhradit a tu pak zaplatí společně s paušálním poplatkem exekutorovi v výši 1 815 Kč.

*
– návrh se týká všech exekucí, které začaly před 28. říjnem 2021

– jedná se o exekuce na dluhy u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize.

*

Kdo může dlužníkovi poskytnout základní radu?

Charitní poradna (DCHB, Oblastní charita Blansko) – tel: 516 411 583, mail: poradna.boskovice@blansko.charita.cz

Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci – tel. 516 775 210, mail: kaldova@blansko.cz

milostivé léto