Koláč pro hospic

Výtěžek Koláče pro hospic půjde na přístroje pro nemocné

 Ve středu 4. října region ovládne tradiční osvětová akce a sbírka Koláč pro hospic. Na stáncích Mobilního hospice sv. Martina v Blansku, v Boskovicích, v Kunštátě a v Letovicích můžete přispět na domácí hospicovou péči a odnést si za to chutný koláč. Vaše příspěvky půjdou na obnovu přístrojů, které pomáhají těžce nemocným pacientům.

Tím, jak roste kapacita služby, jsou některé přístroje využívané téměř denně. Jedná se například o oxygenátory na pomoc při dýchání nebo dávkovače léků, které kontinuálně dávkují nemocným lidem léky pod kůži,“ říká vedoucí zdravotních služeb Charity Blansko Radka Kuncová.

Zájem lidí v regionu strávit své poslední dny doma je rok od roku vyšší. Jen v letošním roce doprovodil tým Mobilního hospice sv. Martina kolem 150 klientů. „V jednom čase jsme schopni pečovat o 18 těžce nemocných lidí. A obvykle maximální kapacitu hospice naplňujeme,“ upřesňuje Radka Kuncová s a dodává, že zájem o hospic stoupá nejen ze strany klientů, ale i zdravotnických zařízeních.

Sbírka Koláč pro hospic probíhá v Diecézní charitě Brno tradičně první říjnovou středu. Na Blanensku v ní lidé můžou podpořit Mobilní hospic sv. Martina, který působí v celém regionu a jeho cílem je nabídnout 24hodinovou péči umírajícímu člověku a jeho blízkým přímo v jejich domově.

Lidi s těžkým onemocněním a jejich blízké doprovázíme od zavedení hospicové péče až do doby, kdy naši pomoc potřebují. Jedná se o komplexní péči, kdy do rodiny přijíždí vedle zdravotníků i sociální pracovnice a psycholožka, případně pastorační asistent. Prostřednictvím nové poradny pro pozůstalé nabízíme také pomoc po odchodu blízkého, a to nejen klientům hospice,“ doplňuje Radka Kuncová.

Pokud nestihnete sbírku Koláč pro hospic v ulicích a chcete podpořit hospicovou péči na Blanensku, můžete poslat libovolnou částku na sbírkový účet 246641158/0600, var. symbol 236 nebo přispět na internetových stránkách www.blansko.charita.cz.

Děkujeme, že díky vám můžou lidé trávit své poslední dny doma!

 1. října budou stánky akce Koláč pro hospic v městech:
 • Blansko:
  ulice Rožmitálova – od 9 hod
  vestibul nemocnice – od 7.30 hod
 • Boskovice
  Masarykovo náměstí – od 9 hod
  vestibul nemocnice – od 7.30 hod
 • Kunštát
  Náměstí Krále Jiřího – od 9 hod
 • Letovice
  Masarykovo náměstí – od 9 hod
  (na stáncích budeme, dokud budou koláče)