SENIOŘI

Sociální služba: § 37 odborné sociální poradenství

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poskytovatel: Město Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sladkovského 2b, tel. 516 413 524

Sociální poradna

Poskytovatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS)

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, K. J. Mašky 2, tel. 516 410 595, Bc. Marie Reková

Charitní poradna

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Boskovice,  U lázní 1734, tel.  516 411 583, Bc. Kateřina Korbelová

Sociální služba: § 40 pečovatelská služba

Pečovatelská služba města Blansko

Poskytovatel: Město Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, nám. Republiky 1, tel. 516 775 445, Bc. Ladislava Beranová

Charitní pečovatelská služba Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 2, tel. 516 410 825, Bc. Anna Kalová

Pečovatelská služba Českého červeného kříže Blansko

Poskytovatel: Český červený kříž oblastní spolek Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 2, tel. 724 541 008, Jiří Kučera

Pečovatelská služba města Adamov

Poskytovatel: Město Adamov

Kontakt, kontaktní osoba: Adamov, Pod Horkou 101/2, tel. 516 499 624, Bc. Dobra Moserová

Pečovatelská služba Petrovice

Poskytovatel: Obec Petrovice

Kontakt, kontaktní osoba: Petrovice 174, okr. Blansko, tel. 516 833 208, Mgr. Pavla Švédová

Dům s pečovatelskou službou

Poskytovatel: Městys Jedovnice

Kontakt, kontaktní osoba: Jedovnice, Zahradní 699, tel. 516 442 245, Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná

Sociální služba: § 44 odlehčovací služby

Odlehčovací služba

Poskytovatel: Charita Vyškov

Kontakt, kontaktní osoba: Vyškov – Dědice, Morávkova 1a, tel. 517 330 382, Veronika Konupková

Sociální služba: § 49 domovy pro seniory

SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace

Poskytovatel: Jihomoravský kraj

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Pod Sanatorkou 3, tel. 516 410 206, Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

Poskytovatel: Jihomoravský kraj

Kontakt, kontaktní osoba: Černá Hora, Zámecká 1, tel. 516 426 441, Mgr. Jana Kopecká

Domov seniorů Santini, Křtiny

Poskytovatel: Lumina, spolek

Kontakt, kontaktní osoba: Křtiny 20, okr. Blansko, tel. 530 508 606, Mgr. Hana Německá

Sociální služba: § 50 domovy se zvláštním režimem

SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace

Poskytovatel: Jihomoravský kraj

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Pod Sanatorkou 3, tel. 516 410 206, Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

Poskytovatel: Jihomoravský kraj

Kontakt, kontaktní osoba: Černá Hora, Zámecká 1, tel. 516 426 441, Mgr. Jana Kopecká

Domov seniorů Santini, Křtiny

Poskytovatel: Lumina, spolek

Kontakt, kontaktní osoba: Křtiny 20, okr. Blansko, tel. 530 508 606, Mgr. Hana Německá

Sociální služba: § 55 telefonická krizová pomoc

Linka důvěry Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 410 668

Sociální služba: § 60 krizová pomoc

Charitní krizová pomoc Blansko 

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 417 351, Barbora Borůvková

Sociální služba: § 63 noclehárny

Noclehárna pro muže Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Luční 10, tel. 516 410 467, Mgr. Jiří Papiž

Sociální služba: § 69 terénní programy

Charitní terénní služba

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Doubravice nad Svitavou, Soukopovo náměstí 91, tel. 731 626 173, Mgr. Kamil Štěcha