OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Sociální služba: § 37 odborné sociální poradenství

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poskytovatel: Město Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sladkovského 2b, tel. 516 413 524,

Charitní poradna

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Boskovice,  U lázní 1734, tel.  516 411 583, Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

Sociální služba: § 55 telefonická krizová pomoc

Linka důvěry Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 417 351, 737 234 078, Mgr. Miroslav Doležel

Sociální služba: § 57 azylové domy

Centrum „PRO“ Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sladkovského 2b, tel. 516 411 400, Mgr. Blanka Bendová

Lávka – Azylový dům pro matky s dětmi

Poskytovatel: Obec Petrovice

Kontakt, kontaktní osoba: Petrovice 44 (Rájec-Jestřebí), tel.  516 412 337, Mgr. Pavla Švédová

Sociální služba: § 60 krizová pomoc

Magdala Blansko 

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 417 351, Mgr. Ivana Crháková

Centrum „PRO“ Blansko 

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sladkovského 2b, tel.  516 411 400, Mgr. Petra Boháčková, DiS.

Okno dokořán Blansko 

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 417 351, Mgr. David Zachoval

Sociální služba: § 61 nízkoprahová denní centra

Stará fabrika Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 149/2, tel. 516 412 137, Bc. František Kratochvíl

Sociální služba: § 62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

Poskytovatel: Sdružení Podané ruce, o.s.

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 2, tel.  516 410 621, Robert Hořava

Zlatá zastávka Adamov

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Adamov,  Smetanovo náměstí 99, tel.  516 446 839, Lenka Charvátová, DiS.

Sociální služba: § 63 noclehárny

Noclehárna pro muže Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Luční 10, tel. 516 410 467, Mgr. Jiří Papiž

Sociální služba: § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Centrum „PRO“ Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sladkovského 2b, tel.  516 411 400, Bc. Kateřina Daňková

Sociální služba: § 69 terénní programy

Okno dokořán Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 417 351, Jiřina Sovová

SPONA Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 417 351, Anna Baláková

Víceúčelová drogová služba Blansko

Poskytovatel: Sdružení Podané ruce, o.s.

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko,  Fügnerova 1, tel.  516 411 692, Bc. Gabriela Vejrostová, DiS.

Sociální služba: § 70 sociální rehabilitace

Stará fabrika Blansko – sociální rehabilitace

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko,  Sadová 149/2, tel. 516 412 137, Mgr. Jiří Papiž