OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Sociální služba: § 37 odborné sociální poradenství

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poskytovatel: Město Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sladkovského 2b, tel. 516 413 524, Mgr. Gabriela Nečasová

Charitní poradna

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Boskovice,  U lázní 1734, tel.  516 411 583, Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

Sociální služba: § 55 telefonická krizová pomoc

Linka důvěry Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 410 668

Sociální služba: § 57 azylové domy

Centrum „PRO“ Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sladkovského 2b, tel. 516 411 400, Lenka Šebelová

Lávka – Azylový dům pro matky s dětmi

Poskytovatel: Obec Petrovice

Kontakt, kontaktní osoba: Petrovice 44 (Rájec-Jestřebí), tel.  516 412 337, Mgr. Pavla Švédová

Sociální služba: § 60 krizová pomoc

Okno dokořán Blansko 

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 417 351, Mgr. Martina Pospíšilová

Sociální služba: § 61 nízkoprahová denní centra

Stará fabrika Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 149/2, tel. 516 412 137, Bc. František Kratochvíl

Sociální služba: § 62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

Poskytovatel: Sdružení Podané ruce, o.s.

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 2, tel.  516 410 621, Robert Hořava

Zlatá zastávka Adamov

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Adamov, Komenského 332/6, tel.  515 561 152, Petra Kubínová

Sociální služba: § 63 noclehárny

Noclehárna pro muže Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Luční 10, tel. 516 410 467, Mgr. Jiří Papiž

Sociální služba: § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Centrum „PRO“ Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sladkovského 2b, tel.  516 411 400, mobil: 732 872 692, Bc. Eliška Bohatcová

Sociální služba: § 69 terénní programy

SPONA – Společná cesta Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Doubravice nad Svitavou, Soukopovo náměstí 91, tel. 731 626 173, Mgr. Kamil Štěcha

Víceúčelová drogová služba Blansko

Poskytovatel: Sdružení Podané ruce, o.s.

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko,  Fügnerova 1, tel.  516 411 692, Bc. Gabriela Vejrostová, DiS.

Sociální služba: § 70 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Poskytovatel: Práh jižní Morava, z.ú.

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko,  Svitavská 1b, tel. 605 992 243, Zdeňka Ošlejšková, DiS.