OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Sociální služba: § 37 odborné sociální poradenství

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poskytovatel: Město Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Údolní 8, tel. 516 413 524

Charitní poradna

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Boskovice,  U lázní 1734, tel.  516 411 583, Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

Sociální služba: § 55 telefonická krizová pomoc

Linka důvěry Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 410 668

Sociální služba: § 57 azylové domy

Azylový dům Nová cesta

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Boskovice, Dukelská 2265/12b, tel. 516 411 966, Mgr. Lenka Šebelová, DiS.

Sociální služba: § 60 krizová pomoc

Charitní krizová pomoc

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 19, tel. 516 417 351, Barbora Borůvková

Sociální služba: § 61 nízkoprahová denní centra

Denní centrum Nová naděje

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 149/2, tel. 516 412 137, PhDr. Miroslava Přibylová

Sociální služba: § 62 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM v Blansku

Poskytovatel: Společnost Podané ruce, o.p.s.

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Sadová 2, tel.  721 838 077

Zlatá zastávka Adamov

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Adamov, Komenského 332/6, tel.  515 561 152

Sociální služba: § 63 noclehárny

Noclehárna pro muže Blansko

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Luční 10, tel. 516 410 467, Mgr. Jiří Papiž

Sociální služba: § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora rodin Spolu

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko, Komenského 4a, tel.  731 630 746, Mgr. Lucie Ščudlová

Sociální služba: § 69 terénní programy

Charitní terénní služba

Poskytovatel: DCHB, Oblastní charita Blansko

Kontakt, kontaktní osoba: Doubravice nad Svitavou, Soukopovo náměstí 91, tel. 731 626 173, Mgr. Kamil Štěcha

Terénní programy na Blanensku 

Poskytovatel: Společnost Podané ruce, o.p.s.

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko,  Fügnerova 1, tel.  605 839 039 

Sociální služba: § 70 sociální rehabilitace

Terénní tým region sever

Poskytovatel: Práh jižní Morava, z.ú.

Kontakt, kontaktní osoba: Blansko,  Svitavská 1b, tel. 734 230 751, Romana Jelínková