Jihomoravský kraj představí Akční plán pro rok 2019

Jihomoravský kraj zve zájemce k veřejnému představení

Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2019,

které se uskuteční v pátek 6. dubna 2018 v 9.00 hod.

v místnosti č. 037 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.

*

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Evu Maluškovou
e-mail: maluskova.eva@kr-jihomoravsky.cz
Tel: 541 652 164