Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě

Úřady práce začaly vyplácet první příspěvky na dítě ve výši 5 000 korun.

Kdo má nárok na jednorázový příspěvek na dítě?

  • dítě narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022, má v ČR trvalý pobyt (popř. dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, popř. jsou dětmi na území ČR ekonomicky aktivních občanů EU) a bydliště
  • pokud – příjem posuzovaných osob (rodič dítěte, manželky/manžela, partnera/partnerky) nepřesáhl v roce 2021 částku 1 milion korun hrubého

Kdy příspěvek dostanete?

  • příspěvek se začal vyplácet všem, kteří v červnu měli nárok na přídavky na děti. První platby už dorazily na účty, další budou následovat. Příspěvek bude vyplacen nejpozději s přídavkem na dítě v průběhu srpna,
  • ostatní budou moci o příspěvek žádat od 15. srpna.

Žádat bude možné dvěma způsoby:

  1. Elektronicky, prostřednictvím klientského portálu MPSV. Odkaz bude dostupný na webu www.mpsv.cz. K této žádosti je nutné mít elektronickou identitu občana (např. Bankovní identita, NIA ID…).
  2. Osobně, na vybraných Czech POINTech (na krajských, městských a obecních úřadech, od 1. 10. i na poštách). Pracovník Czech POINTu žádost o jednorázový příspěvek zadá do systému a žadateli vydá potvrzení o žádosti. V tomto případě stačí občanský průkaz. Příspěvek bude vyplacen do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Podrobnější informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR