Informace k členství v pracovních skupinách komunitního plánování

Koordinace sociálních služeb na našem území probíhá principem komunitního plánování. Zástupci poskytovatelů, uživatelů, vedení měst a obcí i veřejnosti mají možnost vzájemné diskuze o potřebách našich spoluobčanů. Místem společného setkávání jsou tzv. pracovní skupiny komunitního plánování.

Pracovní skupiny jsou rozděleny dle klíčových oblastí a problémů. V současné době se v Blansku setkávají čtyři – Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Mládež a rodina v krizi a Osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Členství v pracovní skupině je dobrovolné a vzniká přihlášením se (kontaktováním koordinátora KPSS a odevzdáním Přihlášky) a seznámením se s Jednacím a Organizačním řádem pracovních skupin. Členství nového zájemce schvaluje pracovní skupina.

Všichni členové se aktivně podílejí na tvorbě a realizaci komunitního plánu a rozvoji sociální oblasti na Blanensku.

Jestliže vám oblast sociální péče a sociálních služeb není cizí a chtěli byste vyslovit svůj názor, neváhejte a napište nám, zavolejte či nám ho přijďte říci osobně do sídla našeho Centra. Vaše náměty a připomínky na pracovních skupinách projednáme.