I.C.E. karta – Seniorská obálka

Výjezdy Zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji k chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu, patří k těm nejčastějším.

Seniorská obálka I.C.E. karta v překladu „In Case of Emergency“, tedy „v mimořádném případě nebo v případě nouze“ je určená pro seniory, žijící doma, kterých stále přibývá. Jedná se o osvětovou kampaň, která napomůže seniorům a záchranným složkám velice rychle získat informace potřebné k záchraně života. Jde o další krok k vylepšení přednemocniční péče.

Na základě spolupráce v projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Politika stárnutí na krajích“ se zapojilo i město Blansko do distribuce I.C.E. karty – Seniorské obálky. Senioři za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře vyplní do karty základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontaktů na své blízké, praktického lékaře. Karta poslouží v případě zásahu záchranářům k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

Důležitost kolonek k vyplnění na kartě se řídí barvami. Za vyplnění údajů a jejich aktualizaci si zodpovídá každý, kdo kartu začne používat. Důležité je aktualizovat údaje na kartě vždy při změnách léků, kontaktů, po hospitalizaci.

Obálka s kartou musí být umístěna na viditelném místě (na dveřích lednice či na vchodových dveřích ze strany bytu). Jsou to první dveře, jimiž složky záchranného systému prochází.

Vyplněním údajů jako je datum narození, zdravotní pojišťovna i rodné číslo napomůže k rychlé identifikaci. Ne vždy mají senioři u sebe doklady, ze kterých lze tyto informace okamžitě zjistit. Informace k alergiím, velmi významná kolonka, zvláště alergie na léky, pyl atd. Z kolonky nemoci je pro záchranáře důležité vědět, jaké má současné nemoci a zda nemoc proděl před rokem nebo před 20 roky.

V záložce léky je nutné uvádět název léku včetně množství (například 80 mg), dále dávku (například 1 tableta) a dávkování (například 1-0-1).

Kontakt na rodinné příslušníky, sousedy či přátele, je zcela na každém uživateli karty. Telefonní kontakt pomůže nejen v případě podání informací o odvozu nemocného, ale i v situaci, kdy je třeba se postarat o domácího mazlíčka.

I.C.E. kartu včetně instrukcí je možné volně bezplatně stáhnoutICE_karta.

Vytištěnou kartu a instrukce k vyplnění získají zájemci také na distribučních místech (knihovna, Městský klub důchodců, seniorské kluby, poskytovatelé sociálních služeb, odbor SOC, odbor ŠKOL, podatelna MěÚ).