DOTAZNÍK PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko (Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036). Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Pomocí tohoto výzkumu, máte možnost se vyjádřit k Vaší představě o budoucím rozvoji sociálních služeb a svým názorem ho ovlivnit. Jsme společnost, která garantuje anonymitu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které zde uvedete, budou anonymní a bude s nimi nakládáno jen pro potřeby tohoto průzkumu. Rádi bychom Vás požádali o zodpovězení několika otázek. 

logo

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osobu za společnost provádějící dotazníkové šetření: Ing. Lubor Hruška, Ph.D. +420 596 136 023

Za město Blansko: Bc. Ivana Kouřilová, +420 516 775 402, mobil: 775 859 487

DOTAZNÍKVÝ PRŮZKUM BYL UKONČEN