Domov pro seniory Černá Hora – Poděkování všem, kteří nám pomáhají

Uživatelé a zaměstnanci Domova pro seniory Černá Hora upřímně děkují všem, kteří pomáhají naplňovat naše poslání a společně s námi usilují o zkvalitnění poskytované péče, kulturního či zájmového vyžití našich seniorů. Podporujete nás nejen finančními a věcnými dary, ale i časem stráveným přímo s uživateli.

Velké díky proto patří dárcům, dobrovolníkům, dětem ze základních a mateřských škol, studentům, lékařům, duchovním a všem, kteří s námi po celý rok 2015 spolupracovali, neboť Vy všichni osobně plníte individuální přání a potřeby našich uživatelů.

.
Vaší pomoci si velice vážíme a doufáme, že v příštím roce 2016 budeme spolupracovat i nadále. Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků, ať jsou naplněny radostí, láskou a pokojem.

.
Mgr. Jana Kaderková
sociální pracovnice