Centrum pro podporu komunitního plánování se přestěhovalo

V měsíci červenci změnilo Centrum pro podporu komunitního plánování své prostory.

Centrum pro podporu komunitního plánování sídlí v budově Městského úřadu v Blansku, nám. Republiky 1 – nyní kanceláře 31 a 30, tj. v přízemí hned za podatelnou. Veškeré kontaktní údaje (mail, telefon) zůstávají zachovány.

Naším úkolem je poskytovat a zprostředkovávat informace o sociálních službách široké veřejnosti, poskytovatelům i uživatelům sociálních služeb. Současně se aktivně zajímáme o potřeby lidí žijících na Blanensku a poskytujeme základní sociální poradenství.

Problematika sociálních služeb se dotýká mnoha lidí. Nejen jejich přímých uživatelů, ale i našich nejbližších – rodin, přátel či známých. Do diskuze nejen o sociálních službách, ale také  o sociálních problémech a nepříznivých situacích obecně se může zapojit každý občan našeho regionu. Vaše podněty a připomínky nám můžete posílat mailem, zavolat nebo se za námi zastavte osobně. Rády Vás vyslechneme a se sdělenými informacemi budeme dále pracovat.