O NÁS

CENTRUM PRO PODPORU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ BLANSKO

.

Pracoviště Centra se nachází v budově Městského úřadu Blansko (odbor sociálních věcí),

nám. Republiky 1, přízemí – dveře č. 31 a 30

.

Pracovníci Centra pro podporu komunitního plánování Blansko

  • shromažďují informace o reálných potřebách občanů a řídí proces plánování sociálních služeb,
  • realizují výzkumná šetření a zpracovávají z nich výstupy, výsledky předávají na úroveň obce i kraje,
  • poskytují základní sociální poradenství,
  • zprostředkovávají obousměrnou komunikaci a tok informací mezi veřejností a uživateli sociálních služeb na straně jedné a poskytovateli služeb na straně druhé,
  • spolupracují s představiteli obcí v rámci celého správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Blansko, poskytují podporu při zpracování strategických dokumentů obce v oblasti sociálních a navazujících služeb,
  • informují širokou veřejnost o novinkách v sociální oblasti, informují o místě, veřejných službách a veřejném životě ve správním obvodu ORP Blansko,
  • aktivně se zapojují do procesu plánování na krajské úrovni, spolupracují s krajským koordinátorem komunitního plánování.

 

KONTAKTOVAT NÁS MŮŽETE:

osobně – nejlépe pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00

telefonicky nebo mailem

Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí
Nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

Mgr. Ivana Kouřilová, koordinátorka KPSS
tel. 516 775 402, 775 859 487
e-mail: kourilova@blansko.cz, komunitniplanovani@blansko.cz

Mgr. Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb
tel. 516 775 513, 728 535 988
e-mail: cipkova@blansko.cz

.

Metodický partner KPSS:
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s.
Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava

.

metodická podpora:

PhDr. Lubor Hruška, Ph.D. (společnost ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.)

PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (Fakulta sociálních studii Masarykovy univerzity v Brně)

.

.

.

Centrum pro podporu komunitního plánování Blansko vzniklo v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb Blansko, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00036, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.