AKTUALITY

26. červen – Světový den drog

Od roku 1987 se každoročně slaví 26. června jako Mezinárodní den proti zneužívání drog a nedovolenému obchodu s drogami, neboli Světový den drog (World Drug Day). Cílem je posílit opatření a spolupráci

20. června – Světový den uprchlíků

V roce 2000 vyhlásila OSN 20. červen Světovým dnem pro uprchlíky. Tento den je datem, kdy řada organizací spojí síly, aby mezi veřejností zvýšila povědomí o právech uprchlíků. Nejvýznamnějším úřadem na mezinárodní úrovni zřízeným pro ochranu uprchlíků je Úřad

15. června – Světový den proti násilí na seniorech

Nikdo nemá být vystaven týrání, vydírání, ponižování a násilí, a to ani psychickému a citovému, kterému jsou bohužel naši senioři v mnoha případech vystaveni. Je přitom stejně odsouzeníhodné jako to fyzické a

Pozvánka

Týden pro rodinu v ČR s mottem „Rodina – tým pro život“ Rodinný svaz ČR vyhlašuje 14. ročník Týdne pro rodinu 07. – 15. května 2022 www.tydenprorodinu.cz  Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Údolní

Vyhlášení dotačního programu na financování sociálních služeb pro rok 2022

Rada města Blansko vyhlašuje dotační program pro rok 2022 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ Žádost lze

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační programy pro podporu služeb pro rodiny

Jihomoravský kraj vyhlásil pro rok 2021 dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ a „Podpora rodiné a seniorské politiky na úrovni obcí„ V rámci obou programů budou podporované zejména

Partnerské vztahy v době koronavirové

Partnerské vztahy v době koronavirové Nedávno jsem na internetu četl článek o partnerských vztazích. Pojednával o tom, že se partnerské vztahy, které již byly problematické před karanténou, budou během karantény většinou zhoršovat.

Vyhlášení dotačního programu na financování sociálních služeb na rok 2021

Rada města Blansko vyhlašuje dotační program pro rok 2021 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ Žádost lze

Připomínkování SPRSS Jihomoravského kraje na období 2021 – 2023

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje zpracoval návrh nového strategického dokumentu: „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2021 – 2023“.Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je dán v období od 11.

Vypořádání dotace za rok 2019

Vážení příjemci dotací, v souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města Blansko na poskytování sociálních služeb, v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora sociálních služeb definovaných v zákoně č.