BYDLENÍ

Trvalé bydliště musí mít každý občan České republiky. Občan si může zvolit, kde bude mít trvalé bydliště. Místem trvalého pobytu může v občanském průkazu uveden nejen dům, byt, ale také ubytovna či chata.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají k danému objektu žádná práva. K užívání bytu, domu opravňuje vlastnické právo k objektu, platný užívací titul, nájemní nebo podnájemní smlouva, popř. smlouva o ubytování.

Pokud je občanu zrušen trvalý pobyt a nezajistí si jiný, bude mu přidělena tzv. „úřední adresa“ a to v místě posledního trvalého bydliště (v Blansku – nám. Svobody 32/3)

Doklady k přihlášení trvalého pobytu:

  • občanský průkaz
  • doklad o vlastnictví nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí nebo doklad o oprávnění užívat nemovitost – nájemní smlouvu či úředně potvrzený souhlas vlastníka s ohlášením změny místa trvalého pobytu
  • přihlašovací lístek
  • poplatek 50,-Kč