ZÁPISY

Zápisy z jednání pracovních skupin:

Všechny prac. skupiny

Mládež a rodina v krizi + Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Senioři a Osoby se zdravotním postižením

Zápisy z jednání řídící skupiny: