5. září – Mezinárodní den charity

V Mezinárodní den charity si Charita Blansko připomíná 30 let práce v regionu

Mezinárodní den charity připadá na výročí úmrtí Matky Terezy 5. září. V tento den si v Charitě Blansko připomínají, že svoji práci staví na čtyřech hlavních hodnotách – lásce, svobodě, pravdě a spravedlnosti.

V tomto roce je to zároveň 30 let, co začaly jezdit první charitní pečovatelky na Blanensku na kole starat se o lidi stárnoucí, nemohoucí a s postižením do jejich domovů.
Dnes jsou v Charitě Blansko zdravotní služby, pečovatelky, hospic, služby pro rodiny, pro lidi bez domova, poradna a další služby pro lidi, kteří si sami neumí pomoci.
Chariťáci ročně pomůžou 5000 lidem z regionu. K tomu, abychom mohli dál pomáhat, jsou nepostradatelné i vaše dary při Tříkrálové a dalších sbírkách i vaše pravidelné příspěvky.
Jak řekla sama Matka Tereza: „„Dobré skutky jsou články, které vytvářejí řetěz lásky.“
Děkujeme, že i díky vám roste řetězec lásky a pomoci v regionu.

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko

Komenského 19
678 01 Blansko
Tel: 516 417 351
E-mail: blansko@blansko.charita.cz

web: Oblastní charita Blansko