26. červen – Světový den drog

 

Od roku 1987 se každoročně slaví 26. června jako Mezinárodní den proti zneužívání drog a nedovolenému obchodu s drogami, neboli Světový den drog (World Drug Day).

Cílem je posílit opatření a spolupráci při dosahování světa bez zneužívání drog. V rámci tohoto dne se snaží různé organizace po celém světě zvýšit povědomí o problému, který nezákonné drogy představují pro společnost.

Tématem mezinárodní kampaně pro rok 2022 je „Řešení problémů s drogami ve zdravotních a humanitárních krizích.“ Je všeobecně známo, že v krizích narůstá počet lidí užívající návykové látky a nezřídka hledají útěchu také v lécích a alkoholu, místo „klasických drog“.

Všechny formy zneužívání návykových látek jsou nebezpečné pro uživatele i společnost a jednotlivé sociální služby pomáhají různým způsobem nejen lidem se závislostí, ale také jejich okolí.

I lidé z Blanenska mohou využívat pomoc a podporu některých služeb:

Terénní programy na Blanensku – pracovníci pomáhají lidem ohroženým závislostí, uživatelům drog i jejich rodinným příslušníkům přímo  v terénu na území okresu Blansko.

NZDM v Blansku , NZDM Zlatá zastávka Adamov – – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje zázemí, pomoc a podporu dospívajícím, kteří zažívají komplikované či konfliktní životní události nebo jsou ohroženi případně sami vedou rizikový způsob života

Poradenství – Charitní poradna (sociální a právní poradenství), Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (sociální a psychologické poradenství)

Kontaktní centrum Vlhká, Brno – poskytuje ambulantní a terénní formou podporu a pomoc osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách, mimo jiné tzv. Program kontrolované konzumace alkoholu („Kontaktní centrum Vlhká je unikátní centrum, kde se daří výrazně snížit a kontrolovat konzumaci alkoholu u lidí, kteří nemohou nebo nechtějí s pitím přestat a kteří často trpí jiným duševním onemocněním a jsou v tíživé sociální situaci. Pro mnohé to znamená možný vstup na pracovní trh a přístup k bydlení, často po mnoha letech strádání a vyloučení ze společnosti.“ řekl Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s.).

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji – individuální a rodinné poradenství zaměřené na problematiku zvládání návykového chování v rámci širokého sociálního kontextu.

Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu (Brno) – pomoc lidem, kteří se následkem své závislosti na drogách, alkoholu nebo automatech dostali do vězení a následně podpora při návratu do běžného života po propuštění.