Monthly Archives: Září 2021

Vyhlášení dotačního programu na financování sociálních služeb pro rok 2022

Rada města Blansko vyhlašuje dotační program pro rok 2022 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ Žádost lze