Monthly Archives: Září 2020

Vyhlášení dotačního programu na financování sociálních služeb na rok 2021

Rada města Blansko vyhlašuje dotační program pro rok 2021 „Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů“ Žádost lze