Monthly Archives: Květen 2020

Připomínkování SPRSS Jihomoravského kraje na období 2021 – 2023

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje zpracoval návrh nového strategického dokumentu: „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2021 – 2023“.Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je dán v období od 11.