Daily Archives: 13.4.2019

Tým včasných intervencí v Blansku

Objevují se u Vás či Vašich blízkých psychické obtíže, jako například problémy se soustředěním, problémy se spánkem, problémy v každodenním fungování (například ve škole, v práci), problémy ve vztazích, izolovanost, změny nálady,