19. srpen – Světový den humanitárních pracovníků

Světový den humanitárních pracovníků byl v roce 2008 vyhlášen Valným shromážděním OSN jako připomínka pumového útoku na sídlo Organizace spojených národů v Bagdádu v roce 2003, při němž zahynulo 22 lidí.

Den humanitárních pracovníku je příležitostí vyzdvihnout jejich úsilí, profesionalitu, odvahu i zaujetí pro pomoc druhým. Je to velmi náročná a často nebezpečná práce, za niž mnozí zaplatili i vlastním životem.

Rostoucí počet i rozsah krizí v současném světě klade na humanitární pracovníky OSN a dalších organizací zvýšené nároky. 19. srpen je příležitostí poděkovat: UNICEF, WHO, UNHCR, WFP a všem českým, zahraničním i mezinárodním humanitárním agenturám a jejich pracovníkům.

Vzdělávání budoucích humanitárních pracovníků se věnuje například Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc s možností souběžného bakalářského studia na CMTF v Olomouci

Zdroj: SVĚTOVÝ DEN HUMANITÁRNÍCH PRACOVNÍKŮ – ARPOK